Impressie afbeelding

Projectmanager ReBOZ

Categorie: Management & Ondersteuning  | 

ReBOZ is een samenwerkingsverband van vijf VVT aanbieders in de regio Zuid-Holland Noord, zijnde Stichting ActiVite, DSV, Libertas Leiden, Marente en WIJdezorg dat begin 2021 is gestart.

ReBOZ staat voor Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg. In overeenstemming met het kader “Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging” zien de partijen binnen ReBOZ dat regionale samenwerking nodig is om acute en onplanbare (verpleegkundige) nachtzorg thuis goed en efficiënt te kunnen organiseren en leveren. ReBOZ focust zich op het organiseren van de beschikbaarheid en het leveren van verpleegkundige inzet voor acute en ongeplande zorg thuis in de nacht (23:00 – 07:00 uur) door een zogenaamd white-label team. De ReBOZ triagisten zijn gepositioneerd in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp binnen het Zorgcoördinatiecentrum.

Daarnaast is er een coördinator ReBOZ die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operatie en het leidinggeven aan het ReBOZ-team.

Onderstaand is de kern van de opdracht omschreven. Een uitgebreide omschrijving van de opdracht staat beschreven in het document ‘Opdracht externe projectmanager verbetering en uitbreiding ReBOZ (SOW subsidie)’.

Opdracht

De ReBOZ-partijen zoeken een externe projectmanager voor een tweeledige opdracht:

 1. Het verbeteren van de huidige dienstverlening door het verhelpen van knelpunten rondom acute, onplanbare nachtzorg (totaal geschatte uren 68 uur).

De externe projectmanager inventariseert de knelpunten in het huidige proces bij de verschillende stakeholders, stelt een rapportage op met verbetervoorstellen en coördineert de gezamenlijke acties om de knelpunten op te lossen.

Stakeholders:

 • Bestuurders
 • Stuurgroep
 • Werkgroepen
 • ReBOZ triagisten & Acuut team
 • Verzekeraar Z&Z (=opdrachtgever)
 • Overige VVT-organisaties in de regio
 • Ketenpartners (HAP/Ambulancezorg)
 • Het uitbreiden van de dienstverlening door de ReBOZ (totaal geschatte uren op 152 uur)

ReBOZ richt zich sinds januari 2021 op acute en onplanbare verpleegkundige zorg thuis voor cliënten met een ZVW-indicatie of na een alarmering. In de praktijk zien we echter dat er planbare nachtzorg overblijft waarvoor geen acceptabel alternatief voor handen is. Op dit moment organiseren alle VVT-organisaties in de regio deze zorg voor de eigen cliënten, waardoor er dus meerdere zorgmedewerkers ’s nachts aan het werk zijn. Gezien de landelijke ontwikkelingen van toenemende complexere zorg thuis en ziekenhuis verplaatste zorg verwachten we dat aan aantal cliënten dat thuis in de nacht ondersteuning behoeft toeneemt.

Daarnaast is er bij alle organisaties een duidelijke behoefte om vanuit de ReBOZ acute verpleegkundige zorg te leveren aan cliënten met een WLZ-indicatie thuis, zoals bij geclusterde woonvormen.

Resultaat

De opdracht van de Projectmanager resulteert in:

 • Oplossingen voor de knelpunten uit eerste deel van de opdracht (1). De aangedragen en geïmplementeerde oplossingen hebben tot een zichtbare verbetering geleid in de planbare zorg door ReBOZ
 • De implementatie van de uitbreiding van de zorgverlening (2) conform implementatieplan

Profiel eisen:

 • Een relevante opleiding op HBO of WO-niveau;
 • Ervaring met projectleiderschap in de zorg;
 • Ervaring met veranderingsprocessen in de zorg;
 • Ervaring in adviseren en implementeren van regionale samenwerkingstrajecten op operationeel en tactisch niveau;
 • Kennis van de zorg- en dienstverleningsprocessen;
 • Kennis van en ervaring met evaluaties, gespreksvoering en het opstellen van daaruit voortvloeiende verslagen.

Duur opdracht:

De startdatum van de opdracht is in overleg en de looptijd is tot maximaal 31-12-2022. De totale tijdsinvestering bedraagt 210 uur te verdelen in overleg met de stuurgroep ReBOZ.

Tarief: in overleg

Meer informatie:

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Fanny Kerstens, Controller Zorgbeleid Activite: 06-23359541.

Delen: