Impressie afbeelding

Lid Raad van Toezicht

Categorie: Management & Ondersteuning  | 

Door het aflopen van de termijn van één van de huidige leden ontstaat er per eind 2022 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met een bedrijfskundig profiel. Dit lid is ook lid van de commissie financiën en vastgoed. Bij voorkeur woonachtig in de regio.

De algemene profieleisen voor elke toezichthouder zijn:

 • Affiniteit met de identiteit, doelstelling, visie en zorgfunctie van DSV.
 • Onafhankelijk, integer, deskundig.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten, strategisch inzicht en helikopterview.
 • Academisch niveau met uitstekende analytische capaciteiten en het vermogen tot oordeelsvorming.
 • Teamspeler, reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.
 • Een leuk/lastig/alert mens, met gevoel voor humor.
 • Meelevend lid van één van de PC kerken.
 • Onderschrijft Governancecode Zorg en kan zich vinden in de gedefinieerde toezichtvisie.
 • Voldoende beschikbaarheid voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen van het lid met een bedrijfskundig profiel:

 • Een aantoonbare, brede kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, op één of meerdere van de volgende gebieden: IT, procesinrichting, vastgoed, facilitair, financiën. Bijvoorbeeld opgedaan als consultant en/of in een management of directie positie.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring in zorgorganisaties.

Aanstelling en Honorering

De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. Streven is om de aanstelling per 1 juli 2022 of zo snel mogelijk daarna te laten ingaan. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging en vergoeding van (reis)kosten. Daarnaast hanteren wij een gunstige tijdelijke aanvullende maatregel met betrekking tot de reiskostenvergoeding. Dit doen wij in verband met de stijgende benzineprijzen!

Interesse?

Voor geschikte kandidaten bieden we een plaats in een raad van toezicht bij een prachtige VVT organisatie, die zich volop ontwikkelt en de financiële en bestuurlijke crisis van enkele jaren geleden te boven is. Ons nieuwe team kent een aantal ervaren leden en is in goed samenspel met de bestuurder ingespeeld. Ervaring als toezichthouder is niet vereist. Wel de persoonlijke en functionele kwaliteiten die voor deze strategische functie noodzakelijk zijn.

Graag komen we met u in gesprek als u qua profiel past en geïnteresseerd bent in de zorg en onze mooie organisatie. Meer weten? Neem dan contact op met onze voorzitter Jaap Kamphorst: M 06 53 332084. E jk@kamphorst-imc.nl.

Graag ontvangen we uw reactie voor 15 mei 2022. Deze kunt u richten aan:

Mevrouw Thessa Groen, Bestuurssecretaris DSV. E: TGroen@dsv-verzorgdleven.nl.

Meer informatie over organisatie en profiel: https://www.dsv-verzorgdleven.nl/

Meer informatie

Het volledige bedrijfskundige profiel is zichtbaar via de onderstaande link.
https://werkenbij.dsv-verzorgdleven.nl/wp-content/uploads/2022/04/Wervingsprofiel-lid-RvT-bedrijfskundig.pdf

Procedure?

Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. In eerste instantie door de selectiecommissie die uit twee leden van de Raad van Toezicht bestaat en wordt ondersteund door de Bestuurssecretaris. Na gesprekken met de selectiecommissie zal met uw toestemming uw kandidatuur worden gedeeld met de voltallige raad en de directeur-bestuurder, die als adviseur bij dit proces is betrokken. Ook hebben de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de identiteitsraad een adviserende rol in de procedure.

Delen: