Impressie afbeelding

Privacy statement Werken bij DSV

DSV|verzorgd leven gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een burgerservicenummer (BSN). Uitgangspunt is steeds dat DSV niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hier omschreven doelen.

Via onze website Werken Bij bewaren we persoonsgegevens met de volgende doelen:

  1. Voor sollicitaties op openstaande vacatures. Jouw naw-gegevens, je cv en eventuele motivatiebrief sturen we door naar de vacaturehouder en P&O-medewerker. Deze persoonsgegevens worden standaard tot 4 weken na de sluitingsdatum van een vacature bewaard. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de persoonsgegevens bewaard in het medewerkerdossier. Bij een sollicitatie via het sollicitatieformulier op deze website sturen we ook een e-mail met jouw naw-gegevens, je cv en motivatie naar het e-mailadres van de vacaturehouder.
  2. Om je interesse kenbaar te maken in een baan, een stage of als belangstellende voor een toekomstige opleiding of functie bij DSV. Je kunt dan zelf van tevoren toestemming geven dat je persoonsgegevens voor dat doel mogen worden opgeslagen. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren zodat wij jou op de hoogte kunnen brengen van toekomstige functies, vacatures of opleidingen, dan zullen wij je gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren. Deze toestemming kun je op ieder moment overigens ook weer intrekken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen die reageren op vacatures, een stage of opleiding zal DSV apart toestemming nodig hebben van ouders of de wettelijk vertegenwoordiger.

We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor kun je contact opnemen met de privacy officer van DSV.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van alle mensen binnen de Europese Unie te beschermen. De AVG is ook van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden via websites. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen: